Instruktører

Teatersmia barne- og ungdomsteater 

Jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom. Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 300 medlemmer som er fordelt på ulike medlemsgrupper som jobber mot én produksjon/visning i året. 

Gruppene ledes av instruktører som har relevant utdanning og erfaring. 
Torbjørn Øvrevik
Ungdomsmia 1

Torbjørn begynte i Nittedal Teater 2015. Han har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda og tar nå en master i estetiske fag ved høgskolen i Oslo og Akershus.

torbjorn@nittedalteater.no tlf: 995 35 757 
Annikken Hansson
Juniorsmia 1annikken@nittedalteater.no tlf:
Ulla Britt Zimmermann
Barnesmia

Ulla begynte som instruktør høsten 2016. 

ulla@nittedalteater.no 
Silje Unhjem Fagerholt
Minismia og assistent Barnesmia

Silje begynte som skuespiller i Teatersmia i 2007. 
Har jobbet som instruktør siden 2015. 

silje@nittedalteater.no 

Bjørk Roland
Assistent junior 

Bjørk begynte i Teatersmia som skuespiller i 2008.
Hun går på dramlinja ved Lillestrøm vgs. 

bjork@nittedalteater.no 
Hanne Gundersen
Assistent Juniorsmia 

Hanne begynte som instruktør i Teatersmia høsten 2016. 

hanne@nittedalteater.no
 
Katrine Vabog
Ungdomssmia og Prosjektsmia


katrine@nittedalteater.no 
Vilde Sævik Hansen
Ungdomssmia 2, juniorsmia, smia etter skoletid, stammen og det grenseløse teateret.


vilde@nittedalteater.no 
Linn Sørvig
Ungdomssmia 2, juniorsmia og det grenseløse teateret.

linn@nittedalteater.no 
Anette Finnanger 
Ungdomssmia 2, Juniorsmia

anette@nittedalteater.no 
Tara Færø Johansen
Barnesmia


tarafj@hotmail.no 
Mia Helene Johnsen
Assistent
Bendik Simensen
Det grenseløse teateret og Smia etter skoletid.

bendik@hebb.no 
Lasse Friborg
Smia etter skoletid og Kampsportsmia


lasse.friborg@gmail.com