Instruktører

Teatersmia barne- og ungdomsteater 

Jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom. Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 300 medlemmer som jobber mot flere større produksjoner i året. 

Gruppene ledes av instruktører som har relevant utdanning og erfaring. 
Torbjørn Øvrevik
Instruktør Teatersmia barne- og ungdomsteater og Voksensmia 
Mentor i Prosjektet Ungdom i arbeid

Torbjørn begynte i Nittedal Teater 2015.

Han har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda og en master i estetiske fag fra HIOA

torbjorn@nittedalteater.no tlf: 995 35 757 
Ulla Britt Zimmermann
Instruktørassistent Teatersmia barne- og ungdomsteater
Ledergruppa til Teatersmia

Ulla begynte som instruktør høsten 2016. 
Hun jobber til vanlig i barnehage.

ulla@nittedalteater.no 
Silje Unhjem Fagerholt
Instruktør Teatersmia barne- og ungdomsteater
Driftsassistent og PR og markedsansvarlig

Silje begynte som skuespiller i Teatersmia i 2007. 
Har jobbet som instruktør siden 2015. 

Jobber også på NRK i tillegg til at hun studerer medievitenskap 

silje@nittedalteater.no 

Hanne Gundersen
Instruktørassistent Teatersmia barne- og ungdomsteater

Hanne begynte som instruktør i Teatersmia høsten 2016. 

hanne@nittedalteater.no
 
Katrine Vabog
Instruktør for Prosjektsmia og Teatersmia barne- og ungdomsteater
Assisterende daglig leder for Nittedal Teater
Økonomiansvarlig

Katrine har en BA i kultur og ledelse fra Handelshøyskolen BI og et diplom studie i Prosjektledelse fra NISS/Westerdahls. 


katrine@nittedalteater.no 
Vilde Sævik Hansen
Instuktør i Teatersmia- barne og ungdomsteater og Det Grenseløse Teater
Dramapedagog på Stammen
Kunstnerisk assistent Nittedal Teater

BA fra Høgskulen i Volda 

vilde@nittedalteater.no 
Anette Finnanger 
Instruktør Teatersmia barne- og ungdomsteater
Leder for Smiacrew 
Teknisk ansvarlig

Anette har en BA i drama og teater fra Høgskulen i Volda. 

anette@nittedalteater.no
Tara Færø Johansen
Instruktør i Teatersmia barne- og ungdomsteater

Tara har etter tre år på Dramalinja i Lillestrøm både vært innom Romerike Folkehøyskole og Forstudium Teater i Oslo. 
Hun har vært aktiv skuespiller i Teatersmia barne- og ungdomsteater og Nittedal Teater i over ti år. 
Er for tiden i permisjon pga studier. 

tarafj@hotmail.no 

Bendik Simensen
Det Grenseløse Teateret, Teatersmia barne- og ungdomsteater og Smia etter skoletid.

Bendik har jobbet som skuespiller både ved Oslo Nye Teater (Oliver Twist) og den norsk Opera. 

Ved siden av å jobbe i Nittedal Teater er han aktiv i teatermiljøet på Hadeland samt vokalist og musiker i bandet The Bloopers.

bendik@hebb.no