Om Teatersmia

Teatersmia barne- og ungdomsteater har plass til alle! 

Jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom. Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 300 medlemmer som er fordelt på seksten medlemsgrupper som jobber mot én produksjon/visning i året. 

Gruppene ledes av instruktører som har relevant utdanning og erfaring. På timeplanen står Sirkussmia, Smiakoret, Dansesmia, individuelle sangtimer, Det Grenseløse Teateret, Minismia, Barnesmia, Juniorsmia, Ungdomsmia, Prosjektsmia, Voksensmia, Seniorsmia, Musikaldans og Minidans m/foreldre . 

Hos oss er alle velkommen.
Vi har ikke audition eller ventelister og har grupper tilpasset alle aldre og nivåer.
 

Vår visjon:
"Alle er en liten stjerne på den store himmelen"

 Vårt mål:

"Å skape et trygt, sosialt, morsomt og kreativt miljø -som ivaretar det enkelte medlem og som bidrar til personlig utvikling og god selvfølelse"


Grupper: 

Barne- og ungdomsteateret vårt er inndelt i gruppene:  
Minismia, Barnesmia, Juniorsmia, Ungdomssmia, Sirkussmia, Dansesmia, Smiakoret, Minidans m/foreldre, Smia etter skoletid (kurs i SFO-tiden), Prosjektsmia.  Det Grenseløse Teateret, Voksensmia, Seniorsmia og Individuelle sangtimer. 

Øvelser: 
Ukentlige øvinger foregår på Nittedal Ungdomsskole.
Voksen- og Seniorsmia øver på Solli Aktivitetshus. 

Drift og organisering:
Nittedal Teater er ansvarlig for drift, administrasjon, organisering og økonomien til Teatersmia.

Ledergruppa er foreldregruppenes støtteapparat og har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med 
produksjonsledelse, kostymer, kulisser, scenedekorasjon, sminke, markedsføring/PR, billettsalg og kafésalg på de ulike produksjonene gjennom året. 
Årsmøtet velger foreldrerepresentanter til Teatersmias ledergruppe hvor man velges for to år av gangen.

Medlemskap: 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden pålydende 1250 kr pr halvår. 

Medlemsfordeler: 
- Gratis inngang på Teatersmias forestillinger 
- Skadeforsikring gjennom Gjensidige Forsikring
- Tilbud om å bli med på Nittedal Teaters årlige storproduksjon på Skyset gård
- Rabatt på Smia etter skoletid og øvrige kurs/tilbud
- Invitasjoner til auditions fra ulike produksjonsselskaper 
- Tilbud fra våre samarbeidspartnere

Som medlem hos oss er man også medlem i Frilynt og Norsk Amatørteater Forbund som gir tilgang til en rekke teaterkurs, camper, rabattordninger og annen moro for barn og ungdom gjennom hele året. 

Klikk her for å se litt mer om våre grupper