Om Teatersmia

Teatersmia barne- og ungdomsteater har plass til alle! 

Teatersmia er et stort barne- og ungdomsteater som driftes av Nittedal Teater.

Organisasjonen jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom. Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. 
Vi har i dag over 250 medlemmer som jobber med flere produksjoner og visninger i året. 

Alle våre instruktører har relevant utdanning og erfaring. 

Hos oss er alle velkommen.
Vi har ikke audition eller ventelister, men har grupper tilpasset alle aldre og nivåer.
 

Vår visjon:
Alle er en liten stjerne på den store himmelen

 Vårt mål:

Å skape et trygt, sosialt, morsomt og kreativt miljø -som ivaretar det enkelte medlem og som bidrar til personlig utvikling og god selvfølelseØvelser: 
Ukentlige øvinger foregår på Nittedal Ungdomsskole.

Drift og organisering:
Nittedal Teater er ansvarlig for drift, administrasjon, organisering og økonomien til Teatersmia.

Ledergruppa er foreldregruppenes støtteapparat og har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med 
produksjonsledelse, kostymer, kulisser, scenedekorasjon, sminke, markedsføring/PR, billettsalg, velferd, sosialt miljø og kafésalg på de ulike produksjonene gjennom året. Styret til Nittedal Teater velger ledergruppa i samarbeid med instruktører og drift. 

Medlemskap: 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden pålydende 1250 kr pr halvår. 

Medlemsfordeler: 
- Rabatt på billetter til våre forestillinger
- Skadeforsikring gjennom Gjensidige Forsikring
- Tilbud om å bli med på Nittedal Teaters årlige storproduksjon på Skyset gård
- Rabatt på Smia etter skoletid og øvrige kurs/tilbud
- Invitasjoner til auditions fra ulike produksjonsselskaper 
- Tilbud fra våre samarbeidspartnere

Som medlem hos oss er man også medlem i Frilynt og Norsk Amatørteater Forbund som gir tilgang til en rekke teaterkurs, camper, rabattordninger og annen moro for barn og ungdom gjennom hele året. 

Klikk her for å se litt mer om våre grupper