Våre egenproduserte turnéforestillinger: 


  • #Hengdeg  (Nettmobbing og psykisk helse) 
  • CELLEN (Ekstremisme, radikalisering)
  • SE MEG  (Vold og seksuelle overgrep)
  • HVOR TROR DU DE HAR DET FRA? (Foreldres ubevisste påvirkning på sine barn)
  • USYNLIG (Utenforskap, om å ikke høre til) 
  • GUTTEN SOM LÆRTE Å LEKE (Inkludering i lek, rettet mot barnehagebarn)
  • FORUMTEATER (Tilskuerrollen i mobbing) 
  • MED VENNLIG HILSEN ALF (Prøysenkabaret)
  • SKJULT TEATER 
  • PROSESSTEATER (teater som undervisningsform i skolen)


KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE OG HYGGELIG PRAT

Turné- og bookingansvarlig:

Håvard Hestetun 
havard@nittedalteater.no
416 364 91