Teatersmia barne- og ungdomsteater

Minismia (3-6 år)

Enkle dramaøvelser, sang, bevegelse, lek og moro står i sentrum. En fin introduksjon til teater, hvor målet er å skape trygghet og skuespillerglede hos det enkelte barn.  Jobber i mindre halvårsprosjekter og medvirker i de større produksjonene våre.

Instruktører: Silje Unhjem Fagerholt, Ulla B. Zimmermann

Barnesmia (6-8 år)
Dramalek, scenetrygghet, sang, bevegelse og skuespillerteknikk. Jobber mot en større produksjon i året tilpasset gruppens alder.

Instruktører:  Tara Færø Johnsen, Ulla Britt Zimmermann, Silje Unhjem Fagerholt, Bjørk Roland

Juniorsmia 1 & 2 & 3 (8-12 år)
Gjennom improvisasjon, dramaøvelser, rolleinnstudering, karakterarbeid, tekstanalyse, sanginstruksjon, koreografi, stemmebruk, manusarbeid, skuespillerteknikk jobber disse gruppene mot en større produksjon i året. 

Instruktører
Juniorsmia 1: 
Annikken Hansson, Hanne Gundersen

Juniorsmia 2: Vilde Sævik Hansen, Anette Finnanger, Linn Sørvig
Juniorsmia 3: Bendik Simensen og Silje Unhjem Fagerholt

Ungdomssmia 1 & 2 (13-20 år)
Gjennom improvisasjon, dramaøvelser, rolleinnstudering, karakterarbeid, tekstanalyse, sanginstruksjon, koreografi, stemmebruk, manusarbeid, skuespillerteknikk jobber disse gruppene mot en større produksjon i året. 

Instruktører
Ungdomssmia 1
: Katrine Vabog og Torbjørn Øvrevik

Ungdomssmia 2: Anette Finnanger, Vilde H. Sævik og Linn Sørvig


Prosjektsmia 
Prosjektsmia er en gruppe for de som ønsker mer utfording og fordype seg i skuespillerfaget. 
Gruppa jobber dypgående med skuespillerfaget og eksperimenterer med ulike metoder. De forsker seg gjennom ulike dramatiske verk og retninger innen teaterfaget. Gruppen jobber mot to produksjoner i året. 
Flere av medlemmene er også med på flere av Nittedal Teaters produksjoner som skuespillere og produksjonsmedarbedere. 
For å bli med i gruppa må man gå på dramalinja eller tilsvarende (høyere) utdanning og forplikte seg til å jobbe i Teatersmia som instruktører og produksjonsassistenter.

Instruktør: Katrine Vabog


Det Grenseløse Teateret

Teatergruppen for deg med ekstra utfordringer i hverdagen.

Vi ser ingen begrensninger, bare muligheter og vi har plass til alle uansett alder, bakgrunn og utfordringer i hverdagen. Her vil vi fokusere på glede, mestring, sosialt samvær innenfor teater, dans og sang m.m.

Instruktører: Vilde H. Sævik, Simen Thoresen og Linn Sørvig

Barnedans m/foreldre (For tiden ikke et aktivt tilbud)

Gjennom musikk, bevegelse og lek vil barna lære mer om mulighetene i seg selv og omgivelsene, og målet er at de blir tryggere i sin egen kropp. Sentralt i dette kurset er samspillet mellom barnet og en trygg voksenperson. Sammen skal vi utforske musikk, bevegelse, lek og kreativitet.  At den voksne er med på treningen gir barna en trygghet og bekreftelse i læringen, samtidig som det personlige båndet mellom stor og liten styrkes.

Instruktør: Ingrid Endal

Minidans (For tiden ikke et aktivt tilbud)

Dans for de mellom 4 og 6 år. Her har vi enkle øvelser og lærer noe danseteknikk. Vi lærer noen faste danser som barna blir gode på og har danseleker.

Instruktør: Ingrid Endal

Musikaldans (For tiden ikke et aktivt tilbud)

Dette kurset er først og fremst et dansekurs, men retter seg mot musikalverden, hvor det er fokus på både uttrykk, formidling og rolleforståelse i tillegg til selve dansen. Vi jobber med grunnleggene jazzdansteknikk og danseglede. Timene er fylt av energi, latter, musikk og fart. Vi jobber med ulike musikalnumre fra kjente og mindre kjente musikaler

Instruktør: Ingrid Endal


Scenekampsmia
På mandager starter et nytt og spennende kurs, nemlig Scenekampsmia! I dette kurset vil man lære teknikker for å lage realistiske kampscener for teater og film uten å skade hverandre på ekte. Det vil bli undervist i Unarmed combat (slag, spark), broadsword, falske skytevåpen for teaterscenen og mye mer!
Obs: Aldersgrense for dette kurset er ungdomsskole og oppover.

Kursholderen er Lasse Friborg. Han er utdannet skuespiller ved "NSKI Høyskole" og har studert scenekamp ved "Nordic Stage Fight Society" og "Stagecombat Norway" i 3år. Han har også trent kampsport siden han var ti år, med hovedvekt på Karate, Brasiliansk Jiu Jitsu og Kung Fu.

Instruktør: Lasse Friborg

Sirkussmia

Lær gjøglerkunsten i all sin skjønnhet, med baller, kjegler, poi diablo og tallerkner. Kurset inkluderer sjonglering, teknikk/teori, litt klovning og selvfølgelig masse moro. Vi har fokus på inkludering samt gjøre læring og øving så gøy som mulig. Vi lærer å være litt klovn - gå som en klovn, smile som en klovn m.m

Instruktør: Sander Cohens


Pris: 1250,- pr halvår i medlemskontigent. Halv pris på ytterligere aktiviteter. (eksl. private sangtimer)