UNGDOM I ARBEID

Prosjektet "Ungdom i Arbeid" har som formål å inkludere og skape et tilbud til ungdom som har droppet ut av skolen eller falt ut av arbeidslivet.

Vi jobber systematisk med arbeidstrening og opplæring samtidig som vi hjelper deltakerne å se sine egne fremtidsmuligheter. Gjennom tett oppfølging, tilrettelegging og motivering av den enkelte deltaker stimulerer vi dem til å ta i bruk sine egne ferdigheter og kompetanse. 
Målet er å oppnå god selvfølelse og god psykisk helse gjennom mestring. 

Gjennom våre prosjekter og samarbeidspartnere kommer deltakerne i kontakt med andre i samme situasjon som seg selv. Inkludering, trygghet, rom til egenutvikling, sosialisering og nettverksbygging er viktige faktorer i prosessen. Prosjekter vi jobber med: 

- WonderLAN
- Nittedal Adventure Guild 
- Musikkprodukjon
- Grafisk arbeid
- Filmprodukjon
- Prosjekter i regi av Nittedal Teater 
- Prosjekter i regi av Teatersmia barne- og ungdomsteater

Prosjektet Ungdom i arbeid er et frittstående prosjekt som samarbeider med NAV, lærlingskontoret i Akershus, Nittedal Kommune, Nittedal Teater og Teatersmia barne- og ungdomsteater.
Prosjektet ble startet i 2014 og vi har siden den gang jobbet med flere ungdommer og unge voksne som etter endt periode hos oss er kommet tilbake i studier eller i arbeidslivet. 

Prosjektet ledes av et team bestående av prosjektleder, daglig leder og mentorer.
Høsten 2018 ble vi godkjent lærlingbedrift og har tatt til oss en lærlig i barne- og ungdomsarbeider faget som skal være hos oss i to år. 

Ta kontakt med Hege Ahlstrøm for mer info 
hege@nittedalteater.no / 478 14 212