Ungdom i arbeid

Vårt prosjekt "Ungdom i Arbeid" samarbeider bla. med Akershus Fylkeskommune, Nittedal Kommune, NAV Nittedal og NAV Lørenskog.

Vi har et tilbud for ungdom som av en eller annen grunn har falt ut av skolegang eller står uten jobb. Vi tilbyr arbeidstrening, utplassering, praksisplasser og tilrettelagte arbeidsplasser, mentorordninger og vta.
Høsten 2018 ble vi godkjent lærlingbedrift og har tatt til oss en lærlig i barne- og ungdomsarbeider faget som skal være hos oss i to år. 

Ta kontakt med Hege Ahlstrøm for mer info 
hege@nittedalteater.no / 478 14 212