Cellen

 

Hva gjør isolasjon og utenforskap med et menneske over tid?
Hva får et mennenske til å hate så mye at man er i stand til å ta liv, både andres og sitt eget, i kampen for sine holdninger?
Hva er det som får en ung mann til å planlegge den verste terrorakjonen på norsk jord? 

Ekstremisme og hatytringer fyller nettet. 
Unge mennesker søker mot radikale miljøer. 
Tiden vi lever i tvinger oss inn i en bevisstgjøring rundt nasjonalisme og rasepoltikk. 
Stengte grenser flere steder i verden vitner om økt terror- og fremmedfrykt. 

Nittedal Teaters forestilling, Cellen, setter søkelyset på en av de største trusselene i vår tid
 -de usynlige terrornettverkene og enkeltindividene bak fremmedhatet på nettet. 

Kunsterisk utforming: Lene Hagen, Anette Finnanger og Håvard Hestetun


Salg, booking og turnékoordinator

Håvard Hestetun
havard@nittedalteater.no
Mob: 416 364 91