DET GRENSELØSE TEATERET
DGT er et teater for de med litt ekstra utfordringer i hverdagen <3


Vårt fokus er å bygge god selvfølelse gjennom aktiv deltakelse og tilhørighet. Selv om drama og teater er selve grunnsteinen er det viktiste er å ha det gøy sammen med gode venner. Kulturpris

I 2020 vi fikk Nittedal Kommunes Kulturpris for å skape et kreativt, inkluderende, mosomt, uviklende, tilrettelagt miljø hvor aktiv deltakelse, varme verdier og brukermedvirkning står i fokus. 

Øvelser

Vi har faste ukentlige øvelser torsdager kl 18:00-20:00. Øvelsene består av improvisasjon, dramaleker, bevegelse, stemme, sang, dans og enkel skuespillerteknikk i tillegg til å jobber med ulike kulturprosjekter og produksjoner gjennom året. 

I DGT er alle hjertelig velkommen ! 

Vi strekker oss langt for å inkludere de som av økonomiske-, sosiale- og psykiske årsaker trenger tilrettelegging. Vi er del av ordningen aktivitetsfondet. Vi har taushetsplikt og er en rusfri organisasjon. 

Det Grenseløse Teateret er medlem av Dissimilis Norge. 


Medlemsskap

Organisasjonsmedlemsskap 500 kr pr. år (Nittedal Teater) 
Deltakerkontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden pålydende 1850 kr pr halvår. 
Den dekker forsikring og produksjonskostnader som forsikring, kostymer, sminke, kulisser, velferd, leie, instruktørhonorar mm.Prosjekter og forestillinger:


  • Momo og kampen om tiden, Skyset Teaterfestival (juni 2022)
  • Momo og kampen om tiden, Sentralen i Oslo (19. juni 2022) 
  • Improshow på Prosperas årskonferanse, Vippa i Oslo (november 2021)
  • En midtsommernatts drøm, Kulturverket Flammen (september 2021)
  • Peer Gynt, Kulturverket Flammen (februar 2020)
  • Mitt Valg konferansen 2019 (Samarbeidspartner FUNK prosjektet)
  • Kongelig Kaos, Kulturverket Flammen (november 2018)
  • Improshow og småscener på  jule- og sommeravslutniger (2016, 2017, 2018, 2019)
  • Åpningsforestillingen, Kulturverket Flammen (mars 2017)For informasjon og påmelding, ta kontakt: 


                      
  Johanne Setsaa               Per Christian Garseg               Irmelin Zimmermann
  Kunstnerisk leder                  Administrativ leder                           Assistent
      403 25 685                             486 00 864