Over 750 spilte forestillinger for over 350.000

 

#hengdeg ble produsert av Nittedal teater høsten 2013 og har siden den gang vært på Norgesturné. 

Forestillingen fikk Nittedal Kommunes kulturpris i 2016.

#hengdeg har bidratt til
- økte henvendelser fra ungdom til helsesøstre, lærere og skoleledelse.
- å rulle opp større mobbesaker
- å avdekke angst, psykiske problemer og depresjon.
- avdekket vold og mishandling
- deling av vonde hemmeligheter
- anmeldelse av saker til politet
- forløsende klassediskusjoner og dialogmøter 
- åpenhet og forståelse

#hengdeg har skapt
- debatt, tårer, sinne, frustrasjon, tomhet og anger.
- klemmer, historier, gode samtaler, hjelp og vennskap

Ingen forblir uberørt i møtet med #hengdeg - heller ikke vi som jobber i teamet.

Ofte stilte spørsmål:

Hvem passer forestillingen for?
- Elever på ungdomstrinnet og i videregående skole
- Foreldre og foresatte
- Alle som jobber med barn og unge
- Fagkonferanser, seminarer, arrangementer og samlinger.

Hva handler den om? 
Publikum følger fire ungdommer.  Deres hverdag er fylt av ufiltrert kommunikasjon og krav om konstant tilgjengelighet på sosiale medier. Det er en kamp mot negativ eksponering, trangen til å skade seg selv eller andre, ensomhet, sinne, utenforskap, isolasjon og psykiske problemer. 
Forestillingen blir for mange et voldsomt sterkt møte med en brutal virkelighet.
Den er ærlig, vond, sår og dessverre så altfor dagsaktuell. 
De fire ungdommene setter fokus på et av våre største samfunnsproblem; mobbing, utestenging og ensomhet og de ytterste konsekvensene av hva dette kan føre til.
Men mest av alt handler #hendeg om å ta gode valg. Den oppfordrer til å se hverandre og viser at det finnes håp. 

Hvor lang er den? 
Spilletid er ca 40 minutter
Vi pleier å sette av 60 minutter totalt for å få publikum inn og ut av salen, ha mulighet til å svare på spørsmål i etterkant samt klargjøre scenen og skuespillere til ny forestilling. 

Hvor mange er med? 
- 4 skuespillere (ungdommer)
- 1 Turnè- og bookingansvarlig
- 1 Kunstnerisk leder
- 1 Tekniker
Totalt 7 stk. 

Hva koster det å få #hengdeg til oss?
30.000 kr + kostnader ved overnatting og transport.

Hva trengs av teknisk utstyr og lokaliteter?
Det beste er å benytte en kultursal der alle fasiliteter er inkludert: 
- Prosjektor
- Et stort lerret
- Scenelys
- PA-anlegg
- Opplegg/kabler for to Mac/Pc for avspilling av lyd-, film- og bildefiler. 
- En håndholdt mikrofon 
- Mulighet for oppheng i taket over scenen
- Sidescener og/eller inn- og utganger
- Backstageområde 
- Mulighet for opprigg kvelden før om første forestilling er tidlig på morgenen. Vi trenger ca to timer til opprigg. 

Hvor mange forestillinger kan dere spille på en dag?
Fire forestillinger pr dag. 

Har dere forslag til opplegg vi kan benytte etter endt forestilling?

Vi opplever nesten alltid at ungdom har behov for å snakke etter at de har sett forestillingen.
Bruk denne muligheten til å gjennomføre klassediskusjoner, en-til-en-samtaler, spørsmål fra salen, ha paneldbatt, samtalegrupper, forumteater, gruppearbeid, skrieveoppgaver ol. 
Ta kontakt dersom dere ønsker tilsendt forslag til opplegg/etterabeid. 

Etter hver forestilling er skuespillere og øvrig crew tilgjengelige for elevene/publikum.  
Flere av oss har lang erfaring i å snakke med ungdom om vonde temaer. 

Bør vi øke beredskapen? 
Målet med forestillingen og de sterke virkemidlene er å skape reaksjon og handling. 
Vi oppfordrer sterkt til å få til et tverrfaglig samarbeid de dagene vi er på besøk.
Erfaringsmessig skaper det gode ringvirkninger i et lokalmiljø når alle har samme forutsetning til å kunne snakke om det de har sett. Inviter lærere, skoleledelse, politi, helsesøstre, kommuneadministrasjon, helseteam, miljøarbeidere, utekontakten, PPT, BUP, Barnevernet, politikere, foresatte, presse og andre instanser som daglig jobber for at barn og unge skal ha det trygt og godt i deres nærmiljø. 

Samarbeidspartnere og støttespillere:
- Lions Norge*
- Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal
- KRÅD (Kriminalitetsforebyggende råd)
- Politiet
- Mitt Valg
- Akershus Fylkeskommune
- Nittedal Kommune
                                                                                                        

*Nittedal Teater har i flere år hatt et tett samarbeid med  Lions Norge. De har bidratt med dugnadstimer og økonomisk søtte til arrangørene ved flere av stedene vi er blitt invitert. Vi er veldig takknemlig og stolte for dette samarbeidet . Vi stiller oss 100% bak deres visjon: "Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne"

 #hengdeg er bla blitt vist på:


 • Verdensdagen for psykisk helse (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 2021, 2022, 2023)
 • Lions Røde Fjær aksjon (2015)
 • PKF-konferansen (2015)
 • Romerike Politikammer (2014)
 • Polithøyskolen (2015, 2016, 2017)
 • Samling for Russen (2014)
 • Ahus (2016)
 • Dark Room konferanse, Voss (2016)
 • Velferdsetaten (2017)
 • Setermoen Militærleir (2017)
 • Salto-konferansen, Oslo (2017)
 • Buf dir (2017)
 • Lærerutdanningen, Høyskolen i Oslo (2017)
 • Insight-konferansen (2018)
 • Fagkonferanser og samlinger for utdanning-, helsefag- og ungdomsarbeidere over hele Norge. (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)
 • Foreldremøter (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021)
 • Ungdomskoler og videregående skoler (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)

Kunstnerisk ansvarlig og foredragsholder

Digital utforming og foredragsholder


Ønsker du å booke #hengdeg forestillingen - ta kontakt med:


Kunstnerisk leder /
Turné- og bookingansvarlig

Lene Hagen
Mob: 917 90 411
lene@nittedalteater.no

Forestillinger 2023

 • Jessheim vgs.
 • Frogn / Drøbak 
 • Akademiet, Oslo Forestillinger 2022

 • Gausdal 
 • Nittedal
 • Hammerfest Forestillinger 2021

 • Hadeland Kultursal

 • Øvre Eiker
 • Oslo, Stasjonsfjellet skole


Forestillinger i 2020 (avlyst grunnet Covid-19) 

 • Kulturverket Flammen
 • Gran
 • Brandbu
 • Ringerike
 • Stasjonsfjellet skole
 • Oslo
 • Tysfjord 
 • Skedsmo
 • Politikonferansen
 • Viken


Forestillinger i 2019

 • Skaun
 • Øvre Årdal
 • Årdalstangen
 • Kulturverket Flammen, Nittedal 
 • Algarheim
 • Oslo Katedralskole
 • Bjørnafjorden Kommune 
 • Drammen Teater
 • Oseana Kulturhus, Os
 • Fusa 
 • Skedsmo 
 • Mitt Valg konferansen 
 • LørenskogForestillinger i 2018


 • Nittedal
 • Stryn
 • Hornhindal
 • Rygge
 • Lillehammer
 • Høybråten, Oslo
 • Gardermoen
 • Auli
 • Våler
 • Grue
 • Solør
 • Nordstrand
 • Førde
 • Meløy
 • Nedre Eiker
 • Kjellervolla
 • Gausdal
 • Nordfjordeid
 • Bjørkelangen, Sørumsand
 • Fetsund
 • Balestrand
 • Klæbu
 • Melhus
 • Hammerfest

Forestillinger i 2017


 • Oslo
 • Nittedal
 • Osterøy
 • Harestua
 • Fredrikstad
 • Grorud
 • Sandvika
 • Bardufoss
 • Setermoen
 • Kulturverket Flammen
 • Rotnes Kirke
 • Trondheim
 • Tønsberg
 • Sandnes
 • Vadsø
 • Oslo, Salto konferansen
 • Oslo, Buf Dir
 • Nittedal
 • Skedsmo
 • Politihøyskolen
 • Narvik
 • Tromsø
 • Oppegård
 • Nes
 • Vormsund
 • Nittedal
 • Steinkjer

Forestillnger i  2016


 • Ås
 • Overhalla
 • Grong
 • Høylandet
 • Hammerfest
 • Mandal
 • Valdres
 • Bergen
 • Gjerstad
 • Risør
 • Fyrstikkalléen skole, Oslo
 • Langhus
 • Nannestad
 • Nadderud Stadion, Bærum
 • Hakadal
 • Kristiansand
 • Arendalsuka
 • Lier
 • Lier
 • Orkdal
 • Son
 • Bodø
 • Røa, Oslo
 • Ahus
 • Hamarøy
 • Bergen
 • Gardemoen, Utdanningsdirektoratet
 • Hammerfest
 • Nittedal, FAU-møte (Bjertnes vgs)
 • Steinkjer
 • Stjørdal
 • Farsund
 • Flekkefjord
 • Lyngdal
 • Voss

Forestillnger i 2015

 • Oslo, Chateu Neuf 
 • Lillestrøm 
 • Politihøyskolen (Oslo) 
 • Trikkehallen Oslo
 • Ringerike
 • Fredrikstad
 • Steinkjer   
 • Arendal
 • Hemne
 • Klæbu
 • Selbu
 • Ås vgs
 • Tana
 • Teigar
 • Steigen
 • Fauske
 • Nordre-Aker
 • Lillesand
 • Birkeland
 • Melhus
 • Nittedal
 • Sørum 
 • Haugesund 
 • Tromøy
 • Jessheim
 • Nøtterø
 • Tønsberg
 • Fjellsrud. Lørenskog
 • PKF-konferansen, Gardermoen
 • Varingskollen Barnehage, Nittedal 
 • Sentrum Scene, Oslo 
 • Oslo, Lindeberg Omsorgssenter
 • Tærruddalen, Skedsmo

Forestillinger i 2014


 • Nordstrand, Oslo

 • Skedsmo

 • Romerike Politkammer 
 • Skedsmo, Samling for Russen 
 • Lions Norge, Gardermoen

 • Nittedal Ungdomsskole, foreldremøte

 • Hakadal Ungdomsskole, foreldremøte
 • Li Ungdomsskole, foreldremøte

Forestillinger i 2013


 • Kommunestyremøte, Nittedal

 • Verdensdagen for psykisk helse, Nittedal

 • Nittedal Ungdomsskole

 • Hakadal Ungdomsskole
 • Li Ungdomsskole 
 • Samling for elevstøtter i Nittedal