Inn på tunet

Vi er i gang med å etablere et Inn på tunet tilbud i samarbeid med Skyset Gård.
Prosjektet er satt på vent grunnet Covid-19, men vi håper å kunne sette igang ila 2022. 

Er du interessert ? 

Ta kontakt med 

Daglig leder, Lene Hagen 
Mob: 917 90 411 
Mail: lene@nittedalteater.no