Instruktører

  • Teatersmia barne- og ungdomsteater jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom.
  • Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. 
  • Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 200 medlemmer.
  • Alle våre instruktører har relevant utdanning og erfaring. 
Silje Unhjem Fagerholt
Daglig leder for Teatersmia barne- og ungdomsteater
Instruktør

Silje begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har vært med som skuespiller i Teatersmia barne- og ungdomsteater siden 2007. 
Silje har en BA i medievitenskap og tar nå en master som lektor.
Hun jobber også som omviser på NRK. 
Hun er instruktør på Barnesmia 1 og Ungdomssmia. 

silje@nittedalteater.no tlf: 415 06 614
Anette Finnanger 
Kurs- og faganvarlig
Instruktør

Anette har en BA i drama fra Høyskolen i Volda og er nå i gang med studier i produktdesign på OsloMET.
Hun begynte i Nittedal Teater i 2010.
Anette er instruktør for Barnesmia 1 og leder for SMIAcrew

anette@teatersmia.no
 / 900 75 390
Kent Andreas Sæterøy 
Instruktør
Kunstnerisk prosjektleder


Kent har en BA fra Musikkteaterhøyskolen og en BA i drama og teater fra høyskolen i Volda. 
Han er instruktør på Juniorsmia.
Lasse Friborg 
Instruktør 

Lasse har en BA i fra  skuepillerlinjnen på NSKI.
Han har også diplomkurs og eksamen i scenekamp. 
Han begynte i Nittedal Teater i 2014.
Lasse er instruktør for Prosjektsmia.

lasse@nittedalteater.no / 918 99 093  
Hanne Eidsli Solheim 
Instruktør

Hanne har en BA fra Musikkteaterhøyskolen og har gått på musikallinjen på Romerike Folkehøyskole. 
Hun er instruktør for Juniorsmia.
Katrine Vabog
Instruktør

Katrine har en BA i kultur og ledelse fra BI
Samt et årstuduim i prosjektledelse fra Westerdals 
Hun har vært med i Nittedal Teater siden 2010.
Katrine er instruktør for ungdomsmia og Teaterlaben

katrine@nittedalteater.no /  tlf: 986 42 835

Mona Bondhus 
Instruktør

Mona har en BA fra Musikkteaterhøyskolen. 
Hun har også studert musikal ved Musikkfolkehøyskolen i Viken. 
Hun er instruktør for Juniorsmia.
Torbjørn Øvrevik
Instruktør

Torbjørn begynte i Nittedal Teater 2015.
Han har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda og en master i estetiske fag fra HIOA
Han er instruktør på Det Grenseløse Teater 

torbjorn@nittedalteater.no tlf: 995 35 757 
Vilde Sævik Hansen
Instruktør


Vilde begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda.
Hun er instruktør  for Det Grenseløse Teater og samt dramapedagog på Stammen Aktivitetssenter. 


vilde@nittedalteater.no tlf: 913 24 045 
Hanne Gundersen
Instruktør 

Hanne begynte i Nittedal Teater 2016. 
Hun er instruktør for Minismia og Barnesmia

hanne@nittedalteater.no
 
Ulla Zimmermann
Instruktør

Ulla begynte i Nittedal Teater i 2016. 
Hun jobber til vanlig i barnehage.
Hun er instruktør på minismia og barnesmia


Tom Emil Brun 
Miljøarbeider
Instruktør

Tom Emil begynte som lærling hos oss høsten 2018. 
Våren 2020 bestod han fagprøven med meget godt resultat. 
Han har vært med i Teatersmia barne- og ungdomsteater siden 2006.

Tom Emil er instruktørassistent og miljøarbeider på flere av gruppene til Teatersmia og Det Grenseløse Teateret
Joahnnes Nikolai Aas 
Instruktør

Johannes har en BA fra Musikkteaterhøyskolen. 
Han er instruktør på Juniorsmia.