Instruktører

  • Teatersmia barne- og ungdomsteater jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom.
  • Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. 
  • Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 300 medlemmer som jobber mot flere større produksjoner i året. 
  • Alle våre instruktører har relevant utdanning og erfaring. 
Torbjørn Øvrevik
Instruktør 

Torbjørn begynte i Nittedal Teater 2015.
Han har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda og en master i estetiske fag fra HIOA
Han er insturktør i Teatersmia barne- og ungdomsteater og på Det Grenseløse Teater 

torbjorn@nittedalteater.no tlf: 995 35 757 
Vilde Sævik Hansen
Instruktør

Vilde begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda.
Hun er insturktør i Teatersmia barne- og ungdomsteater og på Det Grenseløse Teater, samt dramapedagog på Stammen Aktivitetssenter. 


vilde@nittedalteater.no tlf: 913 24 045 
Silje Unhjem Fagerholt
Instruktør

Silje begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har vært med som skuespiller i Teatersmia barne- og ungdomsteater siden 2007. 
Silje studerer medievitenskap og jobber som omviser på NRK. 
Hun er insturktør i Teatersmia barne- og ungdomsteater

silje@nittedalteater.no tlf: 415 06 614

Hanne Gundersen
Instruktørassistent og barnekoordinator

Hanne begynte i Nittedal Teater 2016. 
Hun er instruktørassitent i Teatersmia barne- og ungdomsteater

hanne@nittedalteater.no
 

Bendik Simensen
Instruktør

Bendik begynte i Nittedal Teater 2014. 
Han har jobbet som skuespiller både ved Oslo Nye Teater (Oliver Twist) og Den Norske Opera.
Han er instruktør i Teatersmia barne- og ungdomsteater og i Det Grenseløse Teateret

Ved siden av å jobbe i Nittedal Teater er han aktiv i teatermiljøet på Hadeland samt vokalist og musiker i bandet The Bloopers.

bendik@hebb.no

Ulla Zimmermann
Instruktørassistent

Ulla begynte i Nittedal Teater i 2016. 
Hun jobber til vanlig i barnehage.
Hun er instruktør på minismia og instruktørassistent på Teatersmia barne og ungdomsteater.


Anette Finnanger 
Instruktør 

Anette begynte i Nittedal Teater 2008
Anette har en BA i drama og teater fra Høgskulen i Volda. 


anette@nittedalteater.no
Tara Færø Johansen
Instruktør 

Tara begynte i Nittedal Teaater i 2007.
Hun har studert ved Forstudium i teater i Oslo, gått på Romerike Folkehøyskole og tre år på Dramalinja i Lillestrøm
Er for tiden i permisjon pga studier. 

tarafj@hotmail.no 
Tom Emil Brun 
Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Tom Emil begynte som lærling hos oss høsten 2018.
Han har vært med i Nittedal Teater siden 2006