Instruktører

  • Teatersmia barne- og ungdomsteater jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom.
  • Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. 
  • Vi praktiserer ingen audition – her er alle velkomne. Vi har i dag over 250 medlemmer.
  • Alle våre instruktører har relevant utdanning og erfaring. 
Torbjørn Øvrevik
Driftsassistent og instruktør DGT

Torbjørn begynte i Nittedal Teater 2015.
Han har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda og en master i estetiske fag fra HIOA
Han er instruktør for prosjektsmia og på Det Grenseløse Teater 

torbjorn@nittedalteater.no tlf: 995 35 757 
Vilde Sævik Hansen
Kunstnerisk leder og instruktør DGT

Vilde begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har en BA i drama og teater fra høgskolen i Volda.
Hun er instruktør for smia vgs. og Det Grenseløse Teater, samt dramapedagog på Stammen Aktivitetssenter. 


vilde@nittedalteater.no tlf: 913 24 045 
Silje Unhjem Fagerholt
Leder for Teatersmia barne- og ungdomsteater
Instruktør

Silje begynte i Nittedal Teater 2015. 
Hun har vært med som skuespiller i Teatersmia barne- og ungdomsteater siden 2007. 
Silje studerer medievitenskap og jobber som omviser på NRK. 
Hun er insturktør for barnesmia og juniorsmia

silje@nittedalteater.no tlf: 415 06 614

Hanne Gundersen
Instruktørassistent og barnekoordinator

Hanne begynte i Nittedal Teater 2016. 
Hun er instruktørassitent i juniorsmia

hanne@nittedalteater.no
 

Bendik Simensen
Instruktør

Bendik begynte i Nittedal Teater 2014. 
Han har jobbet som skuespiller både ved Oslo Nye Teater (Oliver Twist) og Den Norske Opera.
Han er instruktør for juniorsmia og smia vgs. og Det Grenseløse Teateret

Ved siden av å jobbe i Nittedal Teater er han aktiv i teatermiljøet på Hadeland samt vokalist og musiker i bandet The Bloopers.

bendik@hebb.no

Ulla Zimmermann
Instruktørassistent

Ulla begynte i Nittedal Teater i 2016. 
Hun jobber til vanlig i barnehage.
Hun er instruktør på minismia og instruktørassistent på barnesmia


Johanne Setså 
Instruktør 

Johanne begynte i Nittedal Teater 2007
Johanne har en BA i fra Teaterproduksjon og skuespillerfag, Nord Universitetet
Hun er instruktør for barnesmia og ungdomssmia


Morten Valestrand Gudbrandsen
Instruktør 

Morten begynte i Nittedal Teater i 2019. 
Han er utdannet lærer og er kjent fjes for mange ettersom han har salg og scene faget på Nittedal Ungdomsskole.
Morten er instruktør på ungdomssmia.


Tom Emil Brun 
Instruktør- og produksjonsassistent

Tom Emil begynte som lærling hos oss høsten 2018. 
Våren 2020 bestod han fagprøven med meget godt resultat. 
Han har vært med i Teatersmia barne- og ungdomsteater siden 2006.