KIMBE

Nittedal Teater er en underorganisasjon av foreningen Kimbe. 

KIMBE
er en forening som drifter underorganisasjonene: 

Nittedal Teater
Teatersmia barne- og ungomsteater
Det Grenseløse Teater
Prosjektet Ung i arbeid

Kimbe er også eier av produksjonsselskapet Northfolk AS. 

Vi er en næringsklynge av selvstendig næringsdrivende
som sammen jobber med humanitære- og kulturelle prosjekter
med hovedfokus på forebyggende arbeid, psykisk helse og gode opplevelser. 

Vi har et kontorfellesskap i Stasjonsveien 69 og driftskontorer i 3. etg. i Mølleparken.  KONTORFELLESSKAPET: 
KIMBE

"Vi bygger mennesker"

- Daglig drift 
- Økonomi
- KontorfellesskapNORTHFOLK AS
"Et kreativt produksjonsselskap"

- Filmproduksjon
- Musikkproduksjon
- Casting
- Foto
- Tekstarbeid
- Innholdsleverandører
- Arrangementsledelse
- Foredrag
- Kurs og workshop
- Utleie (kostymer, teknikk, scenografi, rekvisitter mm)
- Samarbeid med næringslivet
- Samarbeid med NAVPROSJEKTET UNG I ARBEID

"Opplæring, nettverk og nye muligheter"

- Lærlingbedrift
- Samarbeid med NAV
- Utplassering
- Praksisplasser
- Arbeidstrening
- Sosialt nettverk
- Psykisk helse
- Forebyggende
- WonderLAN
- Jack of Trades studio
- Nittedal Adventure GuildNITTEDAL TEATER
"Kortreist kultur og gode opplevelser"

- Uteteater og festivaler på Skyset Kulturtun
- Historiske spel (Echo - Nitedal Krudtværkspel)
- Interne- og eksterne Teaterproduksjoner
- Turnévirksomhet (#hengdeg)
- Samarbeid med næringslivet
- Teaterlab`en
- Skjult teater
- Forumteater
- Kurs- og workshops

DET GRENSELØSE TEATERET
"Et sosialt og inkluderende teater for mennesker med nedsatt funksjonsevne"

- Gruppeøvinger
- Årlige teaterproduksjoner 
- FUNK, samarbeid med MITT VALG
- Meningsfylt fritidTEATERSMIA BARNE- OG UNGDOMSTEATER
"Alle er en liten stjerne på den store himmelen" 

-Teaterorganisasjon med over 200 medlemmer i alderen 3-20 år.
- Minismia
- Barnesmia
- Ungdomssmia
- Prosjektsmia
- Smia etter skoletid
- Smiacrew