ECHO - Nitedal Krudtværkspel

Publisert på

HISTORIEN 

"Året 1883 åpner Georg Frølich Nittedals Krudtværk og en viktig del av Norsk eksportindustri er i gang. Dette er historien om Nittedalskruttet som fikk internasjonal annerkjennelse.
Om en målrettet forretningsmann med store ambisjoner. 
Men det er også en historie med en mørk skyggeside. 
Dette er også historien til de som jobbet under de kummerlige forholdene og familiene som mistet sine nærmeste i noen av de verste arbeidsulykkene vi har sett i norsk historie"  ECHO - NITEDAL KRUDTVÆRKSPEL

«Navnet henspiller på produktnavnet Echo (sprengstoff), som ble utviklet og produsert på Nittedal Kruttverk,
men det leder også tankene mot ekkoet etter eksplosjonsdrønnene som ga gjenklang gjennom dalen de gangene det gikk galt.» 


FORMÅL

"Skape et årlig spel av nasjonal betydning hvor profesjonelle aktører og lokale amatører står på scenen sammen. 
Et spel som kan leve gjennom generasjoner og bidra til at gammel lokalhistorie lever videre.
Et spel som bidrar til lokal stedsutvikling i Nittedal" 

Spelet skal

 • «Belyse, opplyse og ivareta en viktig del av norsk industrihistore»

 • «Sette fokus på de ekstreme arbeidsforholdene, lokalhistorien og familiene som jobbet der»

 • «Skal ta for seg historien fra etableringen av Nitedal Krudtværk på slutten av 1800-tallet og frem til den tiden da svartkrutt var en av de store norske eksportvarene»
 • "Ha nyskreven musikk" 


Kilde: ECHO - Nitedal Krudtværkspel utkast til vedtekter (2019) 

TIDSPUNKT
Opprinnelig urpremiere høsten 2020,
men pga corona-situasjonen er premieren utsatt til høsten 2022. 


PROSJEKTTEAM

Dramatiker: Lene Hagen 
Kuntnerisk leder: Lene Hagen
Prosjektleder: Katrine Vabog
Grafisk: Håvard Hestetun

Forestilligen er støttet av: Fritt Ord, Kulturrådet og Nittedal Kommune
Medlem av Norske Historiske Spel

MÅLGRUPPE
Med sin forhistorie har området åpenbart ikke bare regional, men nasjonal verdi.

AKTIVITET OG MILEPÆLER

2014
Tanken om et lokalhistorisk spel blir etablert på et idémøte
mellom Turkameratene, Kruttverkets venner og Nittedal Teater.

2014-2021
Planlegging og forberedelser
Kunstnerisk utvikling (Nittedal Teater)
Tilrettelegging av eiendommen og bygningene (DNT og Kruttverkets venner) 

2014-2019
Nittedal Teater har vist tablåer og enkeltscener under de årlige Elvelangs arrangementene til DNT. 

2019 - Nittedal Teater donerer benker til bygging av et publikumsamfi i bakken bak Svartkruttmølla. 
2019 - Nittedal Teater setter opp en lydteknikerbod 
2019 - Det utarbeides egen logo og nettside
2019 - Kruttverksangen fremføres for første gang.
2019 - Dramatiker mottar skrivestøtte fra Fritt Ord 
2019 - Boklansering med underholdning 

2020 - Urpremieren utsettes til oktober 2021 

2021 - Kruttverkets venner og Turkameratene mottar 600.000 kr i støtte
Søtte som skal brukes til å tilrettelegge med strøm og investere i teknisk utstyr. 
2021 - Urpremieren utsettes til oktober 2022
2021 - Viser utdrag under årets Elvelangs arrangement
2021- Plakat ferdigstilles 
2022 - Det arbedes med å ferdigstille scenerom og uteområder. 
2023 - Det kommer strøm på området. 
2024 - Urpremiere oktober 


NITTEDAL TEATER
«Kortreist kultur og gode opplevelser»

NIttedal Teater er produsent og prosjekteier

Vi er et produksjonsselskap som produserer teaterforestillinger og kultur-arrangementer. 
Og har som mål å skape arbeidsplasser. I våre vedtekter står det:  

 

«NT er en pådriver for å ivareta lokal kulturhistorie og lokale kulturminner»

«Skal fremme lokal aktivitet gjennom kulturell- og sosial virksomhet»  


SAMARBEIDSPARTNERE

 • Kruttverkets venner
 • DNT – Nittedal, Turkameratene
 • Norske Historiske Spel 
 • Nittedal kommune
 • Viken Fylkeskommune
 • Fortidsminne-foreningen
 • Historielaget
 • Teatersmia barne- og ungdomsteater
 • Skolene
 • DKS 

 

Nittedal Kommune

Den gamle eiendommen og bygningene eies av Nittedal Kommune.

Nittedal Kommune har fått en anmodning fra fylket om en helhetlig plan for bevaring av området og få det inn i kommunedelplanen gjennom en vanlig politisk prosess. 

 

 

Nittedal Turlag og Krudværkets Venner

Kommunen har gitt Nittedal Turlag i samabeid med foreningen Krudtværkets venner tilgang til eiendommen og bygningene. Disse foreningene har i flere år lagt ned uttallige dugnadstimer for å tilrettelegge området med turstier, informasjonstavler, sette i stand og utstille gamle maskindeler, få på plass infrastruktur, sikring av de gamle bygningene, tilretteleggelse av en utescene i den gamle svartkruttmølla med tilhørende publikumsamfi.ECHO - NITEDAL KRUTDVÆRKSPEL


Planlagt utpremiere høsten 2023
(Utsatt pga Coronasituasjonen) 


DET ER BARE Å GLEDE SEG <3