#hengdeg ER SETT AV OVER 300.000

Publisert på


Forestillingen #hengdeg er stadig på turné . Over 700 forestillinger spilt for over 300.000 mennesker. Fra Hammerfest i Nord til Lister i sør. 

Forestillingen er tar et oppgjør med et av våre største samfunnsproblemer; mobbing og utestenging. Den er vond, sår og dessverre altfor dagsaktuell. 
#hengdeg har bidratt til økte henvendelser fra ungdom til politi, helsesøstre og skoleledelse. Den har bidratt til å rulle opp større mobbesaker og til å avdekke angst, psykiske problemer og depresjon. 
Den har skapt debatt, tårer, sinne, frustrasjon, tomhet og anger. Den har skapt klemmer, historier, gode samtaler og vennskap. 
Ingen forblir uberørt i møtet med #hengdeg -heller ikke vi som jobber i teamet.

Forestillingen fikk Nittedal Kommunes kulturpris i 2016


http://www.nittedalteater.no/hengdeg/