Teatersmia barne- og ungdomsteater har plass til alle!


Hos oss er alle velkommen! 

Vi har ikke audition eller ventelister og har øvelser og produksjoner tilpasset alle aldre og nivåer.
 
Vår visjon:
"Alle er en liten stjerne på den store himmelen"

 

 Vårt mål:

"Å skape et trygt, sosialt, morsomt og kreativt miljø -som ivaretar det enkelte medlem og som bidrar til personlig utvikling og god selvfølelse"PRODUKSJONER 2018/2019 

Kongelig Kaos med Det Grenseløse Teater
(Storsalen i Kulturverket Flammen 17. - 18. november 2018)

Reisen til Julestjernen med Nittedal Teater
(Storsalen i Kulturverket Flammen 1. - 4. desember 2018)

Olsenbanden Junior på Rocker`n  
(Storsalen i Kulturverket Flammen 08. - 10.  februar 2019)

Spam a lot 
(Storsalen i Kulturverket Flammen 22. - 24. mars 2019)

Harry Potter - et magisk samarbeid med Nittedal og Hakadal Janitsjar 
(Storsalen i Kulturverket Flammen 10. - 12. mai 2019)

Storproduksjon / Uteteater 
(Skyset Gård 21. juni - 30. juni) 

Highschool Musical 
(Storsalen i Kulturverket Flammen 20. - 22. september 2019) 


ØVINGER
Teatersmia- barne og ungdomsteater øver for tiden i brakkeskolene til Nittedal ungdomsskole og i aulaen til Bjertnes vgs.) Alle våre instruktører og assistenter har relevant utdanning og erfaring. 

Mandager

  • Harry Potter kl 17.30 - 19.15 (Brakkeskolen)
  • Highschool Musical 19.30 - 21.15 (Brakkeskolen)


Tirsdager

  • Minismia kl 17.00 - 18.00 (Brakkeskolen)
  • Olsenbanden Jr 18.00 - 19. 45 (Bjertnes aulaen)
  • Spam a lot 20.00 - 21.45 (Brakkeskolen)


DRIFT OG ORGANISERING
Nittedal Teater er ansvarlig for drift, administrasjon, organisering og økonomi for Teatersmia- barne og ungdomsteater. 
Drift, kunsterisk team og produksjonskoordinator har fast kontordag på onsdager. 
Disse samarbeider tett med vår ledergruppe som fungerer som foreldregruppenes støtteapparat og har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med produksjonsledelse, kostymer, kulisser, scenedekorasjon, sminke, markedsføring/PR, billettsalg og kafésalg på de ulike produksjonene gjennom året. 
Ledergruppa til Teatersmia barne- og ungdomsteater velges av ledelsen og styret til Nittedal Teater. Representantene velges for to år av gangen. 


MEDLEMSSKAP
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden pålydende 1250 kr pr halvår. Ønsker man å delta på mer enn en produksjon betaler man halv pris pr ekstra produsksjon. 

Medlemsfordeler: 

  • Medlemspris på billetter til alle våre produksjoner
  • Skadeforsikring i IF Forsikring
  • Medlemsskap i  i Frilynt, Akershus Amatørteaterråd og Norsk Amatørteater Forbund som gir tilgang til en rekke teaterkurs, camper og annen moro for barn og ungdom gjennom hele året. 
  • Mulighet til å delta som skuespiller og/eller frivillig på Nittedal Teater sine storproduskjoner