Smiastyret

SMIAstyret er foreldregruppenes støtteapparat.
De har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med
kostymer og sminke, scenografi og dekorasjon, kafé og velferd, PR, produksjonsledelse og
sosialt miljø  på de ulike produksjonene gjennom året. 
Representanter til ledergruppa velges av styret i samarbeid med instruktører og drift. 

Nittedal Teater er ansvarlig for drift, administrasjon, organisering og økonomien til Teatersmia.

Vi jobber aktivt med å skape et godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom.
Vår organisasjon er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og få en trygg sosial plattform. 
Vi har i dag over 250 medlemmer og enda flere frivillige/foreldre/foresatte som jobber med flere produksjoner gjennom året.
Alle våre instruktører har relevant utdanning og erfaring. 

 

Disser er med i ledergruppa pr 31.05.19

  • Arja Pettersson (leder)
  • Trude Teien (Kafé- og velferdsansvarlig)
  • Ulla Zimmermann (kostyme-, sminke- og rekvisittansvarlig) 
  • Karine Bay (informasjon-, kommunikasjon og PR) 
  • Frank Taaje (Smiacrew, film)