Ledergruppa

Ledergruppa er foreldregruppenes støtteapparat og mentorer.
De har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med
kostymer og sminke, scenografi og dekorasjon, kafé og velferd, PR, produksjonsledelse og
sosialt miljø på de ulike produksjonene gjennom året. 

SMIA er en trygg utviklingsarena hvor man kan få venner, nettverk, kompetanse, bygge selvfølelse og på en trygg sosial plattform. Vi jobber aktivt med å skape tilhørighet, godt oppvekstmiljø og god psykisk helse for barn og ungdom.

Vi har i dag over 150 medlemmer og frivillige foresatte som skaper sammen på ulike kulturprosjekter gjennom året. 

Nittedal Teater er ansvarlig for drift, administrasjon, organisering og økonomien til Teatersmia.

 

Ledergruppa 2022:

  • Arja Pettersson 
  • Frank Taaje
  • Karine Bay 
  • Maria Prestø
  • Marianne Aukan 


Representanter til ledergruppa velges på årsmøtet i februar. 

Vil du være med ?
Ta kontakt med valgkomitéen v/ Ulla Zimmermann 994 36 100