Våre egenproduserte turnéforestillinger

 • #Hengdeg  (Nettmobbing og psykisk helse) 
 • HEI FOR HELVETE (Språkbruk)
 • HVOR TROR DU DE HAR DET FRA? (Foreldres ubevisste påvirkning på sine barn)
 • GUTTEN SOM LÆRTE Å LEKE (Inkludering i lek, rettet mot barnehagebarn)
 • FORUMTEATER (Tilskuerrollen i mobbing) 
 • CELLEN (Ekstremisme, radikalisering)
 • SE MEG  (Vold og seksuelle overgrep)
 • USYNLIG (Utenforskap, om å ikke høre til) 
 • PROSESSTEATER (teater som undervisningsform i skolen)
 • SKJULT TEATER (bruk av skuespiller(e) som muldvarp på arrangement, seminar, firmafest ol)
 • MED VENNLIG HILSEN ALF (Prøysenkabaret)


KONTAKT OSS FOR EN UFORPLIKTENDE OG HYGGELIG PRAT

Kunstnerisk leder
Lene Hagen 
lene@nittedalteater.no
917 90 411