Usynlig

 

En forestilling som viser konsekvensene av det å havne utenfor.
Den tar for seg utenforskap, altså det å ikke være en del av noe, belyses.
Den viser både bevisste og ubevisste utstøtningsmekanismer for å tydeliggjøre noe som ofte er mindre synlig men like alvorlig som mobbing. 

Vi blir med to ungdommer som har samme utgangpunkt, men den ene havner utenfor miljøet og begynner så å slite i dagliglivet. 

Forestillingen bruker et visuelt og fysisk uttrykk mer enn at dialog styrer handlingen.

Den hadde urpermiere i Kulturverket Flammen høsten 2017 og er på turné på Østlandet i 2018. 

Målgruppe: Grunnskole-elever, lærere, foreldre og fagpersonell. 

Lengde: ca 30 min.

Skuespillere: 7 ungdommer

Kunstnerisk team: Torbjørn Øvrevik, Vilde Sævik Hansen og Anette Finnanger