Teatersmia

Teatersmia barne- og ungdomsteater har plass til alle! 

Hos oss er alle velkommen.
Vi har ikke audition eller ventelister og har grupper tilpasset alle aldre og nivåer.
 

Vår visjon:
"Alle er en liten stjerne på den store himmelen"

 

 Vårt mål:

"Å skape et trygt, sosialt, morsomt og kreativt miljø -som ivaretar det enkelte medlem og som bidrar til personlig utvikling og god selvfølelse"Grupper: 

Barne- og ungdomsteateret vårt er inndelt i gruppene:  
Minismia, Barnesmia, Juniorsmia, Ungdomssmia, Sirkussmia, Dansesmia, Smiakoret, Minidans m/foreldre, Smia etter skoletid (kurs i SFO-tiden) og Prosjektsmia.  

I tillegg har vi tilbudene Det Grenseløse Teateret, Voksensmia, Seniorsmia og Individuelle sangtimer. 

Til sammen er vi over 300 medlemmer.
Yngstemann er 2 år og nå som vi har startet seniorsmia strekker alderen seg til godt over 60+. 

Øvelser: 
De fleste av Teatersmias tilbud har ukentlige øvinger på Nittedal Ungdomsskole. Seniorsmia øver på Solli Aktivitetshus. Våre nitten instruktører har relevant utdanning og lang erfaring.

Produksjoner:
I hovedsak jobber hver gruppe mot hver sin årlige produksjon.
I tillegg er våre felles juleavslutninger en hyggelig avslutning på året hvor alle får vse seg frem.    

Drift og Organisering:
Teatersmia er organisert ved at Nittedal Teater er ansvarlig for daglig drift, administrasjon, organisering og økonomi. 
Årsmøtet velger foreldrerepresentanter til Teatersmias ledergruppe hvor man velges for to år av gangen.
Ledergruppa er foreldregruppenes støtteapparat og har ansvaret for å veilede og støtte foreldregruppene som jobber med 
produksjonsledelse, kostymer, kulisser, scenedekorasjon, sminke, markedsføring/PR, billettsalg og kafésalg på de ulike produksjonene gjennom året. 

Medlemskap: 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er for tiden pålydende 1250 kr pr halvår. 
Alle medlemmer kommer gratis inn på Teatersmias forestillinger og er skadeforsikret gjennom If Forsikring. 

Teatersmias medlemsorganisasjoner: 
Som medlem hos oss er man også medlem i Frilynt og Norsk Amatørteater Forbund som gir tilgang til en rekke teaterkurs, camper og annen moro for barn og ungdom gjennom hele året. 

Klikk her for å se litt mer om våre grupper