ECHO - Nitedal Krudtværkspel


                


HISTORIEN 

"Året 1882 åpner Georg Frølich Nittedals Krudtværk og en viktig del av Norsk eksportindustri er i gang. Dette er historien om Nittedalskruttet som fikk internasjonal annerkjennelse.
Om en målrettet forretningsmann med store ambisjoner. 
Men det er også en historie med en mørk skyggeside. 
Dette er også historien til de som jobbet under de kummerlige forholdene og familiene som mistet sine nærmeste i noen av de verste arbeidsulykkene vi har sett i norsk historie"  ECHO - NITEDAL KRUDTVÆRKSPEL

«Navnet henspiller på produktnavnet Echo (sprengstoff), som ble utviklet og produsert på Nittedal Kruttverk,
men det leder også tankene mot ekkoet etter eksplosjonsdrønnene som ga gjenklang gjennom dalen de gangene det gikk galt.» 


FORMÅL

"Skape et årlig spel av nasjonal betydning hvor profesjonelle aktører og lokale amatører står på scenen sammen. 
Et spel som kan leve gjennom generasjoner og bidra til at gammel lokalhistorie lever videre.
Et spel som bidrar til lokal stedsutvikling i Nittedal" 

Spelet skal

 • «Belyse, opplyse og ivareta en viktig del av norsk industrihistore»

 • «Sette fokus på de ekstreme arbeidsforholdene, lokalhistorien og familiene som jobbet der»

 • «Skal ta for seg historien fra etableringen av Nitedal Krudtværk på slutten av 1800-tallet og frem til den tiden da svartkrutt var en av de store norske eksportvarene»
 • "Ha nyskreven musikk" 


Kilde: ECHO - Nitedal Krudtværkspel utkast til vedtekter (2019) 

TIDSPUNKT
Opprinnelig urpremiere høsten 2020,
men pga corona-situasjonen er premieren utsatt til høsten 2021. 
Vil det vise seg at det pga smittevern ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre høsten 2021, 
flyttes urpremieren til høsten 2022. 


PROSJEKTTEAM

Dramatiker: Lene Hagen 
Kuntnerisk leder: Lene Hagen
Prosjektleder: Katrine Vabog

Forestilligen er støttet av: Fritt Ord, Kulturrådet og Nittedal Kommune
Medlem av Norske Historiske Spel

MÅLGRUPPE
Med sin forhistorie har området åpenbart ikke bare regional, men nasjonal verdi.

AKTIVITET OG MILEPÆLER

2014
Tanken om et lokalhistorisk spel blir etablert på et idémøte
mellom Turkameratene, Kruttverkets venner og Nittedal Teater.

2014-2021
Planlegging og forberedelser
Kunstnerisk utvikling (Nittedal Teater)
Tilrettelegging av eiendommen og bygningene (DNT og Kruttverkets venner) 

2014-2019
Nittedal Teater har vist tablåer og enkeltscener under de årlige Elvelangs arrangementene til DNT. 

2019 - Nittedal Teater donerer benker til bygging av et publikumsamfi i bakken bak Svartkruttmølla. 
2019 - Nittedal Teater setter opp en lydteknikerbod 
2019 - Kruttverksangen fremføres for første gang.
2019 - Dramatiker mottar skrivestøtte fra Fritt Ord 
2019 - Boklansering med underholdning 

2020 - Urpremieren utsettes til oktover 2021 

2021 - Kruttverkets venner og Turkameratene mottar 600.000 kr i støtte
Søtte som skal brukes til å tilrettelegge med strøm og investere i teknisk utstyr. 


NITTEDAL TEATER
«Kortreist kultur og gode opplevelser»

NIttedal Teater er produsent og prosjekteier

Vi er et produksjonsselskap som produserer teaterforestillinger og kultur-arrangementer. 
Og har som mål å skape arbeidsplasser. I våre vedtekter står det:  

 

«NT er en pådriver for å ivareta lokal kulturhistorie og lokale kulturminner»

«Skal fremme lokal aktivitet gjennom kulturell- og sosial virksomhet»  


SAMARBEIDSPARTNERE

 • Kruttverkets venner
 • DNT – Nittedal, Turkameratene
 • Norske Historiske Spel 
 • Nittedal kommune
 • Viken Fylkeskommune
 • Fortidsminne-foreningen
 • Historielaget
 • Teatersmia barne- og ungdomsteater
 • Skolene
 • DKS 

 

Nittedal Kommune

Den gamle eiendommen og bygningene eies av Nittedal Kommune.

Nittedal Kommune har fått en anmodning fra fylket om en helhetlig plan for bevaring av området og få det inn i kommunedelplanen gjennom en vanlig politisk prosess. 

 

 

Nittedal Turlag og Krudværkets Venner

Kommunen har gitt Nittedal Turlag i samabeid med foreningen Krudtværkets venner tilgang til eiendommen og bygningene. Disse foreningene har i flere år lagt ned uttallige dugnadstimer for å tilrettelegge området med turstier, informasjonstavler, sette i stand og utstille gamle maskindeler, få på plass infrastruktur, sikring av de gamle bygningene, tilretteleggelse av en utescene i den gamle svartkruttmølla med tilhørende publikumsamfi.

KRUTTVERKSANGEN

Melodi: Resistansen, av Kaizers Orchestra
Tekst: Vilde Hansen Sævik og Bendik Simensen
 
Det finns en plass djupt i tjukkeste skauen
Hvor selve skapern aldri våger sin visitt
Og bare djevelen hører dine bønner
Og mang en arbeidskar har møtt sitt endelikt

For noen her er heldig, andre mindre heldig
Og skjebnen kaster terning, innsatsen er deg
                                             Det finns en plass midt i skauen hvor en mann kan bli en dau en                                        
Om du følger stanken går du rett vei

Ref:
Halleluja Halleluja Halleluja 
Det finns en plass midt i skauen
Hvor en mann kan bli en dau en
Om du følger stanken går du rett vei

Det ligger kruttrøyk i morgendisen
En bit av Borghild ligger henslengt i et tre
Og med det vil hun fortelle, det er slettes ikke sant
At alt som farer opp må komme ned

Og Herr Frølich konstanterer at vi alle aksepterer
At vår rolle her i verden er å dø
Vi pakker kasser med granater for banditter og soldater
Og Frølich maler mel til eget brød

Ref:
Halleluja Halleluja Halleluja 
Vi pakker kasser med granater
For banditter og soldater
Og Frølich maler mel til eget brød

Og skulle noen ta mot til mæle
Sitter svaret som en overøvd replikk
Her er lua, her er frakken, hvor er svepen over nakken
Hvor er minnet om de pengene du fikk

Det var ikke vi som fant opp kruttet
Men vi lærte ham å kjenne som en bror
Og når du leker med salpeter vett sankt Peter hva du heter
Vi sendes i en matboks hjem til mor

Ref:
Halleluja Halleluja Halleluja 
Og når du leker med salpeter 
Vet sankt Peter hva du heter
Vi sendes i en matboks hjem til mor